Hoe stimuleer ik innovatie?

Innovatie is een van de drijvende krachten achter waardecreatie en ontwikkeling in een bedrijf. Er zijn veel wetenschappelijke artikelen geschreven over wat innovatie is en op welke manier dit te beïnvloeden is. Vaak komen deze artikelen tot de conclusie dat innovatie het resultaat is van samenwerkingen in een complex landschap van actoren en instituties. Helaas is deze kennis vaak te theoretisch om daadwerkelijk te gebruiken in een bedrijfsomgeving. “Hoe gaat dit in de praktijk?” en “Welke rol kan een bedrijf spelen in het stimuleren van innovatie?” zijn hierbij veelgehoorde vragen.

Zoals in een eerder artikel genoemd, is innovatie niet beperkt tot nieuwe producten. Nieuwe werkprocessen of denkpatronen kunnen ook worden geschaard onder de noemer ‘innovatie’. Innovatie kan echter ook slaan op veranderende strategieën, zoals het creeëren van een langetermijnvisie en het doorontwikkelen van het Unique Selling Point. In dit artikel worden een aantal tips gegeven hoe innovatie te stimuleren is.

Begin klein
Innovaties zijn duur en vaak complex, omdat er nieuwe kennis moet worden ontwikkeld. Om onnodige investeringen te voorkomen voor innovaties die uiteindelijk niet effectief blijken, is het van belang om klein te beginnen. Dit kleine begin kan zorgen voor snelle meetbare resultaten, waardoor evaluaties in vroege stadia mogelijk zijn. Een theorie die dit onderstreept is Lean Startup. Deze theorie illustreert de Build-measure-learn cyclus.

Deze theorie wordt veel gebruikt in productontwikkeling bij startups, omdat hier weinig middelen beschikbaar zijn. Daarom moeten bedrijven directe terugkoppeling hebben op hun ontwikkelingen. Echter, deze manier van werken is ook te gebruiken voor grotere bedrijven en is niet alleen toepasbaar op productontwikkeling. Zo is het gefaseerd uitrollen van een nieuwe werkwijze met kleinschalige pilots ook een goed voorbeeld van lean werken. Hierdoor wordt een bedrijf wendbaarder en beter voorbereid op toekomstige veranderingen.

 

Trek medewerkers mee
Medewerkers zijn over het algemeen de meest waardevolle kennisbronnen in een bedrijf. In elke laag van een bedrijf bestaan er medewerkers met potentieel goede ideeën om het bedrijf door te ontwikkelen. Medewerkers hebben vaak andere ervaringen in een bedrijf dan het management, zo staan ze vaak dichter bij het product en ervaren de bedrijfsprocessen op een andere manier. Daarom is het belangrijk om deze medewerkers te betrekken in innovatietrajecten. Daarnaast voelen deze medewerkers zich meer betrokken, wat de medewerkerstevredenheid bevordert. Dit kan al op kleine schaal gerealiseerd worden door een centraal punt in te stellen waar medewerkers hun ideeën kwijt kunnen. Belangrijk in het betrekken van werknemers is dat dit een diverse groep is, met verschillende leeftijden, geslachten, en achtergronden. Door een diverse groep te betrekken, kunnen problemen van verschillende kanten bekeken worden. Dit kan resulteren in creatieve, onconventionele maar effectieve oplossingen.

 

Gebruik externe kennis
Naast de grote bron van interne kennis die medewerkers bezitten, is externe kennis minstens net zo waardevol. Bedrijven kunnen onbewust in een lock-in zitten; een vast denkpatroon waarbij standaard voor vergelijkbare oplossingen voor problemen wordt gekozen, terwijl er mogelijk efficiëntere alternatieven bestaan. Deze denkwijze kan doorbroken worden door het gebruik van kennis van externe partijen. Zo zijn samenwerkingsverbanden met andere bedrijven een effectief middel. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het concept open innovatie. Hierbij wordt de bedrijfseigen kennis tot op zekere hoogte gedeeld met partners. Deze gedeelde kennis kan met een andere blik leiden tot nieuwe toepassingen op bestaande producten en processen. 

Shift Innovatie is een goede samenwerkingspartner wanneer u externe kennis wil inschakelen bij innovatieve projecten. Door onze variërende expertises en het feit dat wij een andere denkwijze hebben dan intern beschikbaar is, kunnen wij altijd een waardevolle bijdrage leveren aan uw innovatieprocessen. Op onze site kunt u informatie vinden over onze werkwijze, expertises en eerder afgeronde projecten. Bent u geïnteresseerd geraakt? Mail dan naar info@shift-innovatie.nl voor een vrijblijvende afspraak.

My Website with Divolte Collector