Shift Innovatie heeft voor Dialogic een netwerkanalyse uitgevoerd die bijdraagt aan de tussenevaluatie van TKI´s. Dit is innovatiebeleid waarmee de overheid industrie en onderzoeksorganisaties stimuleert tot het doen van gezamenlijk onderzoek. Hierbij hebben wij datasets opgeschoond, geanalyseerd en gevisualiseerd. Onlangs heeft Minister Kamp het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. De resultaten zijn te vinden in bijlage 3 van dit rapport.