In opdracht van Gilde Healthcare is Shift Innovatie een zoektocht gestart naar investeringskansen binnen de zorg. Op basis van een keyword database zijn overkoepelende thema’s opgesteld die state-of-the-art technieken uitlichtte, welke Gilde Healthcare vervolgens kon gebruiken als inspiratie en als richtlijn voor vervolgonderzoek. Het proces omvatte het opschonen en filteren van de database, het clusteren van relevante informatie en vervolgens het opstellen van thema’s. Beide partijen hebben de samenwerking als prettig ervaren.