Voor klimaatbureau HIER heeft Shift Innovatie data over bestaande apparatuur verzameld en vergeleken. Op deze manier is bepaald hoeveel energiebesparende maatregelen opleveren.