Shift innovatie heeft de impact gemeten van een actieprogramma, dat in het kader stond van de maatschappelijke diensttijd voor jongeren. Hierbij zijn de verschillende onderdelen van het programma geëvalueerd door middel van enquetes die zijn ingevuld door de deelnemende jongeren. De uitkomsten werden hierna geanalyseerd op de vooraf gedefinieerde criteria.