Shift Innovatie heeft het publicatielandschap van de potentiostaten markt onderzocht, op basis van de publicaties over de producten van zowel Palmsens zelf als die van hun directe concurrenten. Concreet werd hiervoor een full-text search gedaan naar deze producten in wetenschappelijke publicaties, welke middels R-studio, Excel en VOSViewer werden geanalyseerd.