Het groot proefdierlab van het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht is van groot belang voor de kennisontwikkeling binnen beide instituten. Door de mogelijke verandering van het bestemmingsplan van de locatie van het groot proefdierlab en mogelijke bezuinigingen was de toekomst van het groot proefdierlab echter onzeker. Om te garanderen dat het groot proefdierlab blijft bestaan, is er de wens uitgesproken om de haalbaarheid van een nieuw op te zetten kennisinstituut te onderzoeken, waaronder het lab zou kunnen worden geplaatst. Shift Innovatie heeft het businessplan voor dit instituut opgesteld.