Shift Innovatie heeft een marktonderzoek uitgevoerd voor Rijkswaterstaat met als doel om de innovativiteit van relevante thema’s te bepalen. Er zijn zes thema’s in kaart gebracht door de afdeling Innovatie en Markt, zoals innovatieve sluizen en energiewinning uit water. Voor deze thema’s heeft Shift Innovatie een technologisch innovatiesysteemanalyse uitgevoerd waarin de marktontwikkelingen zijn doorgelicht.