Shift innovatie heeft een analyse uitgevoerd naar het gebruik van scenario planning door de klant. Hierbij wordt geïnventariseerd hoe de waterschappen inspelen op een onzekere toekomst op strategisch en innovatief vlak. Hiervoor wordt een zowel tekstuele analyse uitgevoerd op het gebruik van verschillende typen scenario’s, als een reeks interviews bij de relevante betrokkenen.