Wat is het nut van innovatie?

Philips gaf in 2018 maar liefst 1.76 miljard euro uit aan R&D voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Dat is bijna 10% van de inkomsten die het bedrijf dat jaar genereerde uit de verkoop van producten. Een significante kostenpost op de begroting dus, maar waarom precies? Waarom geven bedrijven zo veel geld uit aan onderzoek ten behoeve van innovatie? 

 

Om te begrijpen waarom bedrijven gebaat zijn bij innovatie, nemen we een kijkje in de innovatieliteratuur, die gestoeld is op de evolutionaire economie. Hierin wordt een bedrijf gedefinieerd als een type organisatie dat zijn kennis en vaardigheden inzet om producten of diensten op de markt te brengen. Bedrijven ontwikkelen ‘core competenties’ om dit op een zo efficiënt mogelijke manier te kunnen doen. Maar, ze opereren niet in isolement. Ze zijn verwikkeld in een continue wisselwerking met de omgeving, die onder andere bestaat uit klanten, concurrenten, overheden en regelgeving. 

 

Het is precies deze wisselwerking die het voor bedrijven essentieel maakt om zichzelf te vernieuwen. Om bijvoorbeeld voor te blijven op de concurrentie kan Philips proberen op een efficiëntere manier te opereren. Hiervoor zijn nieuwe competenties nodig, die kunnen worden verworven door het investeren in onderzoek. Dat dit innovatieproces positieve invloed heeft op de financiële positie van een bedrijf is door een veelvoud aan onderzoek inmiddels aangetoond. Innovatie wordt geassocieerd met gemiddeld hogere winstmarges, hogere aandelenkoersen en bovendien succes op de langere termijn. Voor middelgrote bedrijven is innovatie zelfs de belangrijkste factor voor succes. Sterker nog, niét innoveren kan leiden tot overbodigheid van eigen competenties en uiteindelijk faillissement. Innoveren is voor bedrijven dus veelal een must!

 

Het blijven ontwikkelen van competenties in één productcategorie brengt echter ook risico’s met zich mee. Door het kiezen van specifieke competenties slaat het bedrijf namelijk een bepaalde (technologische) weg in. ‘Core competenties’ kunnen dan verworden tot ‘core rigidities’. Het bedrijf komt vast te zitten in eigen routines waarmee het steeds moeilijker wordt om een andere koers te gaan varen. Ogenschijnlijk onbeduidende veranderingen in de omgeving kunnen dan al desastreus zijn voor de competitieve positie en uiteindelijk het voortbestaan van een bedrijf: disruptieve innovatie. Het is daarom van essentieel belang voor bedrijven als Philips om de kennispositie ook in de breedte te ontwikkelen. Dit biedt namelijk meer mogelijkheden om kennis te combineren en zo nieuwe wegen in te slaan om in te springen op een veranderende omgeving.

 

Een bedrijf zal hiertoe een strategie moeten ontwikkelen om te bepalen wat voor processen benodigd zijn voor het succesvol op de markt brengen van nieuwe producten of diensten. Welke kennispositie is bestand tegen de volatiliteit van de omgeving waarin het bedrijf opereert? Shift Innovatie is gespecialiseerd op dit gebied en kan uw bedrijf helpen met het ontwikkelen van een dergelijke strategie. Mocht u benieuwd zijn naar onze diensten, stuur dan een mail naar info@shift-innovatie.nl

My Website with Divolte Collector