Wat is innovatie?

Innovatie is een term die de laatste jaren steeds meer wordt gebruikt. Dit is ook niet meer dan terecht. Alles wat wij gebruiken is ooit een keer bedacht en kan daarmee worden bestempeld als een innovatie. Dat is namelijk wat innovatie is: een succesvolle inventie. Een idee of uitvinding op zich is namelijk nog geen innovatie, maar een inventie. Pas als de inventie succesvol in de maatschappij is toegepast, kan men spreken van een innovatie. Het idee creëert dan pas waarde en nut voor de maatschappij. 

 

Er zijn verschillende innovaties te onderscheiden. Wanneer er een nieuw product wordt gemaakt of een bestaand product wordt verbeterd, spreekt men van een productinnovatie. Wanneer een proces om het product te maken veranderd wordt, bijvoorbeeld om de productie efficiënter of betrouwbaarder te maken, spreekt men van een procesinnovatie. 

 

Echter zeggen product- of procesinnovatie niets over de mate van vernieuwing. Wanneer er een kleine verandering is, spreekt men van een incrementele innovatie. Een radicale innovatie daarentegen brengt een grote verandering teweeg in het product of het proces. 

 

Het ontstaan van innovaties kan worden gekenmerkt door drie perioden: De fluid phase, transitional phase en specific phase. In de fluid phase zijn er nog veel verschillende ontwerpen en ideeën. Er is nog geen duidelijkheid hoe de innovatie er uiteindelijk uit zal komen te zien. Organisaties experimenteren daarom veel. Vervolgens is er de transitional phase. In deze periode wordt één ontwerp de standaard. Dit wordt het ‘dominant design’ genoemd. Alle andere vormen verdwijnen of vormen nog een kleine niche. Ook het aantal bedrijven neemt in deze periode sterk af, dit wordt de ‘shake out’ genoemd. De derde en laatste periode heet de specific phase. In deze periode komt de nadruk op procesinnovaties die het product steeds beter en goedkoper maken. Vaak zijn er slechts nog een aantal spelers in de markt die hierin actief zijn. 

 

Het komt veel voor dat een nieuw dominant design niet de ‘maatschappelijk beste’ optie is uit de verschillende inventies die opkwamen in de fluid phase. Wanneer een ontwerp eenmaal dominant design is, is het vaak lastig achteraf een ander alternatief dominant te laten zijn. Dit wordt een lock-in genoemd. Het begrijpen van innovatieprocessen is belangrijk om op deze ontwikkelingen in te kunnen springen of er op vooruit te kunnen lopen.

My Website with Divolte Collector